You don't have javascript enabled. Good luck with that.
برگزاري دوازدهمين نمايشگاه صنعت در آخرين فصل از سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال

برگزاري دوازدهمين نمايشگاه صنعت در آخرين فصل از سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال

اضافه شدن زمینه فعالیت ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی، صنايع و خدمات وابسته كارگاهي و ایمنی و بهداشت صنعتی (HSE)، حضور چشمگیر شرکت هایی در زمینه سیستم های هیدرولیک و

اختصاص تسهيلات هزار ميلياردي به صنعت استان// بانك ها در كنار توليدكننده باشند

اختصاص تسهيلات هزار ميلياردي به صنعت استان// بانك ها در كنار توليدكننده باشند

پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان پیشرفت قابل توجهی داشته است و امیدواریم در دوره های آتی صنایع استان و کشور در محل جدید نمایشگاه های اصفهان حضور کامل تری داشته باشند.

نمايشگاه صنعت به دور يازدهم رسيد

نمايشگاه صنعت به دور يازدهم رسيد

اجاره آنلاين غرفه

اجاره آنلاين غرفه

آرشيو گالري

آرشيو گالري

سخن مدير عامل

نمایشگاه صنعت به ویژه در استانی مانند اصفهان که با داشتن هزاران واحد کوچک و بزرگ صنعتی، دانشگاه های معتبر، مراکز علمی-تحقیقاتی گسترده، شهرک های صنعتی وسیع و مدیران شاخص